Jedermann sein eigner Fitbit

Het begint amper vijf minuten na onze geboorte, met de APGAR-score. “Een twee voor hartslag en ademhaling, een 1 voor spiertonus etc.” Het eindigt bij de juiste maten voor een kist. Daartussen tientallen tests, metingen en evaluaties. Grootte, gewicht, IQ, BMI, kans op hart- en vaatziekten, de gemiddelden die we halen of net niet… We behoren zonder twijfel tot de meest gemeten generatie ooit.

Het nieuws dat Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, het tijdgebruik van leerkrachten wil gaan opmeten en analyseren, komt in die zin niet als een verrassing. De beslissing is symptomatisch voor een tijd waarin iets maar waarde heeft als er een cijfer kan worden opgeplakt. Sta mij toe enkele kanttekeningen bij deze aanpak te maken.

Eerst en vooral kunnen we ons de vraag stellen of tijdsduur wel het juiste criterium is om werklast te meten. Lesgeven, zoals veel andere jobs, heeft wel wat weg van magie. Een goede les – niet de voorverpakte PowerPoint-prak met invulboek – is een toverspreuk die groeit op het kruispunt tussen leerlingen en leerkracht. Elke les is anders, ik vergelijk het graag met een liveoptreden. Soms mislukt de magie en levert al ons trekken en sleuren niet veel op, behalve frustratie. Soms ‘klikt’ een les en dan ontstaat er iets prachtigs dat werkelijk alle kanten op kan.

In elk geval vreet geïnspireerd lesgeven energie. En ja, ik kan vergelijken. Voor ik leerkracht werd, werkte ik enkele jaren als eindredacteur bij een radiozender. Die job had natuurlijk ook zijn momenten van stress en intensieve activiteit, maar – als ik heel eerlijk ben met mezelf – er waren ook vaak dode momenten. Uren waarin iedereen tig keer zijn mailbox checkte, vruchteloos nieuwssites doorploegde; zondagochtenden en vrijdagavonden waarin we van pure armoe elkaar begonnen te interviewen of de inrichting van de nieuwe keuken telefonisch afhandelden. In die tijd hield niemand bij hoeveel uur ik precies werkte. Dat zou ook onmogelijk geweest zijn en zelfs contraproductief. Zolang de bulletins op tijd klaar waren en voldoende gevarieerd,  liet de hoofdredactie ons met rust. Terecht.

Niet zo als je voor de klas staat. Wie les geeft aan jongeren, kan niet achterover leunen en de zaken op zijn beloop laten. Na vijf minuten docentenstilte zou er niet meer gewerkt worden, na tien minuten ontstaan er kleine rellen, na een halfuur woedt er burgeroorlog (of iets dat daar op lijkt).

Wie het lesgeven, en bij uitbreiding elke job, wil meten, botst bovendien nog op een ander probleem. De grenzen van het te meten object zijn namelijk nogal flou. Als ik nog gauw een babbel sla met een leerling, luister naar zijn/haar verhaal, wat goede raad geef, schrijf ik dat dan ook op als “gepresteerde uren”? Als oud-leerlingen me vragen om een paper na te lezen, hen te helpen met hun cv op te stellen, is dat dan ook een deel van mijn job of moet ik dat als ‘vrijetijdsbeleving’ wegzetten?

Tenslotte bestraft een ‘meten-is-weten’-beleid net de efficiëntste werkkrachten. Als ik twee keer zo snel verbeter als mijn collega, moet ik dan ook twee keer zoveel verbeteren om ‘aan mijn uren te komen’ of mag ik mijn werkuren dubbel aanrekenen? Moet ik misschien trager verbeteren? Geen idee.

‘Maar zo hebben we tenminste een objectieve kijk op hoeveel mensen werken’, beweren voorstanders van een meetbeleid vaak. Wel, om echt objectief te zijn zouden we onszelf moeten volhangen met meetapparatuur. Hartslag, bloeddruk, cortisolwaarde, calorieverbruik, transpiratie , spiertonus, ademhaling etc.  Dat zijn pas objectieve criteria. Waarop wacht u dus nog, mevrouw Crevits? Die Fitbits moesten al onderweg zijn.

Of we kunnen toegeven dat meten niet hetzelfde is als doorgronden. Dat we niets meer meten dan de omtrek van wat zelf onkenbaar is. Dat kan ook. Alleen zo kunnen we vermijden dat ons leven een langgerekte APGAR-test wordt.

 

 

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

“Samen”

Blijkbaar voorspelde ik al in 2013 de naam van het Antwerpse kartel Groen-SP.A in mijn roman Trage Wegen. ‘Samen.’ Het ware verhaal.

‘We hebben een slogan nodig,’ zei Hendrik. ‘Open-VLD heeft er een sterke.’
‘Welke dan?’ vroeg Andries.
‘Doen!’
‘Wat doen?’
‘Nee, dat is de slogan,’ zei Hendrik. ‘Doen!’
‘Is dat ook geen boek van Annelies Verbeke?’
‘Wat?’
‘Doen!’
‘Nee, jong. Dat was Slaap!’
‘En CD&V? Wat hebben die?’ vroeg Walter.
‘De toekomst luistert,’ zei Hendrik.
‘Waarnaar?’
‘Zeggen ze niet.’
‘Zo kennen we ze weer, die tjeven.’ Guido goot het laatste restje Duvel in zijn glas naar binnen.
‘Kom, laten we bij de les blijven. Iemand suggesties?’
‘Ja, ‘Voor een zoen, stem op Groen’!’ riep Andries. Gegrinnik.
‘Serieus mannen, morgen moet dat binnen bij de drukker.’ Hendrik keek de anderen doordringend aan.
‘Voor een duurzame en sociale toekomst, stem Groen,’ stelde Walter voor.
‘Da’s geen slogan,’ schamperde Guido. ‘Da’s een manifest.’
‘Weet gij het beter misschien?’ Iedereen begon door elkaar te praten.
‘Samen vooruit?’
‘Vooruitgang is niet altijd positief. Denk aan Windows 7.’
‘Samen achteruit dan?’
‘Iedereen mee?’
‘Die heeft het ACW al gebruikt.’
‘Zijn alle inhoudsloze slogans dan echt al opgebruikt?’
‘Uw cynisme zal ons ook niet helpen hoor.’
‘Of wat met deze: ‘Groen. Omdat het moet.’?’
‘Da’s weer te veel het vingertje. Nationaal heeft dat niet graag.’
‘Groen is nodig?’
‘Vorige campagne al gebruikt.’
‘Groen nog altijd nodig dan?’
‘Daar reageer ik zelfs niet op.’
Hendrik verborg zijn gezicht in zijn handen. Hij was degene die het morgen zou mogen uitleggen aan het nationale secretariaat.
‘En wat vind je van ‘Samen komen we er wel?’ Iedereen keek plots naar Andries.
‘Die ‘er wel’ klinkt zo defaitistisch,’ zei Walter kritisch.
‘Samen komen we er?’
‘Er? Waar is dat dan?’
‘Samen komen we?’

Gegrinnik.

‘Samen?’

Dat vond iedereen wel ok.  Het late uur had hen tenslotte al een stuk milder gemaakt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Veranderen als ideologie

‘Het onderwijs moet veranderen want we leven in een tijd van ongeziene verandering.’ Dat lijkt het mantra van veel onderwijsprofessionals. Wie niet verandert, is immers een vogel voor de kat, die blijft zielig achter op het perron der Stilstand terwijl de trein van de Vooruitgang voorbij dendert. Verandering was ooit een strategie om te overleven, nu lijkt het vaak een doel op zich geworden.

De these van ‘ongeziene verandering’ lijkt op het eerste zicht gerechtvaardigd. We leven in een tijd van globalisering, global warming, technologische vooruitgang en een ongeziene bevolkingsgroei…  Zeggen dat er niks verandert, is dan ook geen optie. Toch is enige nuancering op zijn plaats.

We kunnen ons eerst en vooral vragen stellen bij het ‘ongeziene’ van die verandering. Als we naar de geschiedenis kijken, kunnen we zelfs betogen dat we in een tijd van uitzonderlijke stabiliteit lezen. De landsgrenzen in West-Europa zijn al enkele decennia min of meer onveranderd – iets dat in pakweg de zestiende, zeventiende eeuw ondenkbaar zou geweest zijn. De nieuwste computers bedienen zich, hoewel ze gigantisch veel sneller en compacter zijn dan hun voorgangers, nog steeds van diezelfde oude binaire code die pakweg een Commodore 64 ook al hanteerde. Het internet mag dan al een vrij recent fenomeen zijn, het wordt grotendeels gebruikt voor menselijke interesses die zo oud zijn als de straat: nieuwsgierigheid, sociale contacten, recepten, gelul over sport, celebrities en seks.

Ook op het gebied van geweld leven we in rustige tijden, wat de media ook mogen beweren. Onze wereld lijkt dan wel in een permanente staat van oorlog te verkeren, maar – jammer genoeg – is ook dat niets nieuws.  In de zestiende en zeventiende eeuw verkeerden Europese grootmachten driekwart van de jaren tot zelfs  alle jaren in staat van oorlog. Onze tijd lijkt dus nog wel mee te vallen.

Bovendien heeft elke eeuw zijn revoluties, de een al ingrijpender dan de ander. Historicus Ian Mortimer overloopt in zijn Centuries of change  de laatste 1000 jaar en concludeert dat elke eeuw wel kantelpunten bevat, sommige veel ingrijpender dan wat onze wereld nu meemaakt. ‘It is modern arrogance to believe we live in uniquely eventful times,’ vat The Times-recensent Dominic Sandbrook het boek mooi samen. Wat wij revoluties noemen, zijn vaak niet meer dan variaties op een bestaand thema. Zo zou een inwoner van het 14de-eeuwse Europa, overlever van de builenpest (die tot 40 procent van de West-Europese bevolking trof) en meerdere oorlogen, eens goed lachen met mensen die beweren dat de iPhone X hun leven veranderd heeft.

Ook op onderwijsvlak liggen de grootste revoluties nog steeds achter ons. De dagelijkse lespraktijk verschilt niet zo heel veel van die van honderd jaar geleden. Het bord mag dan al vervangen zijn door zijn digitale broertje, de PowerPoint, en de boekdrukkunst door het internet, het leerproces zelf blijkt stug elke radicale verandering te weerstaan. Het omgekeerde zou vreemd zijn, aangezien onze hersenen niet zo gek veel verschillen van die van onze (verre) voorouders.

Pedagoog Pedro De Bruyckere veegt in zijn – overigens uiterst leesbare – boek Jongens zijn slimmer dan meisjes. 35 mythes over leren en onderwijs dan ook de vloer aan met de mythe van ‘digital natives’. Volgens hem is er geen enkel bewijs dat de huidige generatie jongeren ander onderwijs of andere werkvormen nodig zou hebben dan vorige generaties. Daarmee bevestigt hij iets dat veel leerkrachten al op de werkvloer ondervonden. Jongeren beschikken niet over ‘aangeboren’ ICT-skills, die ze via een of ander osmotisch proces uit hun omgeving hebben opgedaan. Meer nog, vaak zijn ze bijzonder onhandig in het hanteren van zoiets simpels als Google, zolang de achterliggende mechanismen hun niet expliciet worden aangeleerd.

Vanwaar dan die fascinatie met verandering? Enerzijds gaat het hier om een algemeen menselijke karaktertrek. Wij hebben nu eenmaal de neiging om te focussen op dingen die verschillend zijn ten opzichte van het verleden. Achter dit gedrag zit een evolutionaire noodzaak: hij die de sluipende tijger – de verandering in het landschap – niet opmerkt, maar zich concentreert op de tijdloze schoonheid van een boomstam, is serieus in het nadeel.  Wat niet verandert, is op dat ogenblik irrelevant. Niemand wil in zijn krant lezen wat er die dag allemaal hetzelfde gebleven is.

Daarnaast is verandering een ideologisch instrument geworden, de stormram waarmee managers allerhande hun personeel aanzetten om nog maar eens het beste van zichzelf te geven, aanschurkend tegen de asymptoot van hun eigen kunnen. ‘Anders’ is in dat geval maar al te vaak een synoniem voor ‘meer, groter en sneller’. Soms spelen er ook commerciële belangen mee. Een bank die zich aanprijst als ‘De bank voor een wereld in verandering’ speelt subtiel in op de angst van zijn klanten om achtergelaten te worden.

Ook in het onderwijs wordt het veranderingsargument wel eens misbruikt. In de amper vijftien jaar dat ik lesgeef, heb ik al talloze onderwijsmodellen de revue zien passeren, het ene al radicaler dan het andere, elk vergezeld van zijn eigen PowerPoint (vreemd dat de presentatie van nieuwe lesvormen altijd zo klassiek gebeurt, toch?). Vaak weerklinken bij zo’n presentatie de klassieke woorden: ‘Ik weet dat jullie al veel veranderingen hebben meegemaakt, maar dit keer is het anders.’ Wie weigert mee te dansen in die mondiale polonaise naar nergens, wordt al snel een fossiel genoemd.

Pedro De Bruyckere vat het als volgt samen in zijn 35 mythes n.a.v. een onderzoek naar het internetgebruik van jongeren: ‘Een belangrijke conclusie van de evaluatie van Jones en Shao is ook dat politieke keuzes expliciet moeten worden gemaakt en niet verhuld moeten worden door argumenten over een onbestaande generatiewissel.’ Anders gezegd: Vaak is het niet de realiteit die verandert, maar de ideologische recuperatie van die realiteit.

Als conclusie kunnen we het volgende stellen. Nee, verandering is niets negatiefs, maar het is ook niets dat je moet opzoeken. Veranderingen zijn zoals shit. Ze happenen gewoon en als dat gebeurt, is het slim je aan te passen.  Het loopt echter fout als het in stand houden van verandering een doel op zich wordt. Dan worden mensen niet meer beoordeeld op hun capaciteiten en ideeën maar alleen op hun bereidheid mee te stappen in de nieuwste hype.

Op de keper beschouwd, blijft er misschien maar een ding hetzelfde en dat is – ironisch gezien – de onblusbare drang naar verandering, naar meer en beter. En waar dat allemaal toe kan leiden kan je voorlopig nog steeds nalezen in bv. de Griekse tragedies. Zolang die tenminste niet sneuvelen in een of andere onderwijshervorming, natuurlijk.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Reizen

Ik begrijp niet waarom mensen zo nodig zo ver moeten reizen. Voilà, het is eruit. Ik heb nooit begrepen waarom mensen al die moeite doen om zichzelf te blijven, maar dan duizenden kilometers verderop. De kans is groot dat u nu al meewarig het hoofd schudt om mijn Vlaamse onder-de-kerktoren-mentaliteit en me wegzet in het hoekje van ‘saaie huismussen’ of ‘jaloerse nijdigaards’. Nochtans ben ik oprecht geïnteresseerd in de wereld en zijn bewoners. (Voor mij trouwens een extra reden om de planeet niet nog eens met duizenden extra air miles te belasten.)

Toegegeven, ook ik bezondig me wel eens aan een citytrip of een week Frankrijk. Alleen… ik vind reizen niet de beste manier om onze planeet te leren kennen, om ervaringen op te doen. En al zeker niet de leerrijkste. Ik steiger dan ook als mensen reizen presenteren als een soort morele plicht, een must voor wie echt begaan is met de wereld.

‘Hoe kan een mens de wereld kennen zonder die ooit gezien te hebben?’ hoor ik u verzuchten. ‘Zonder ooit de tempels van Angkor Vat, de Vaticaanse Musea, de Grand Canyon, New York te hebben gezien?’ Daar zegt u nogal wat. En toch… Ik hoef niet op Venus rond te wandelen om te weten dat het daar f***ing heet is.

Misschien is dat wel een van de grootste misvattingen van deze tijd. Dat je ergens fysiek geweest moet zijn om een plek te ‘vatten’, om te begrijpen hoe de mensen die daar leven zich voelen. Alsof cultuur via osmose je lijf binnendringt en je brein verlicht. Op die misvatting is een volledige reisindustrie gebouwd. Begrip heeft nochtans weinig te maken met geografische locatie, maar meer met empathie, met het vermogen zich in te leven in de situatie van een ander, met fantasie. Wie zonder enige vorm van fantasie en ontvankelijkheid de wereld rondreist, zal in die wereld niets anders zien dan de reflectie van zichzelf. Dan wordt Turkije een groot zwembad, Rome een langgerekt terras en Auschwitz de ideale achtergrond voor een selfie.

(Mocht reizen een mens echt humaner maken, dan was Donald Trump nu al verlichter dan de Dalai Lama.)

Reizen leidt dus zeker niet automatisch tot een bredere kijk op de wereld. De mooiste tochten worden misschien wel per boek gemaakt. Daar dienen verhalen namelijk voor: een inkijk geven in andermans realiteit. Dat is misschien wel de reden waarom zoveel mensen lezen op vakantie: om echt op reis te zijn.

 

 

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Gêne

Enkele letters schuilend onder een dakje. Een vierletterwoord dan nog wel. Gêne. Met die zachte ‘g’ en dat volksvreemde ‘kapje’ klinkt het bijna sensueel. Het woord kwam plotseling in me op. Ik heb dat wel vaker dat woorden zich aan me opdringen en dan weigeren te vertrekken. Dit woord was echter niet vanzelf gekomen. Ik had er hard naar gezocht terwijl ik de krant las.

Het zat in mijn achterhoofd, kraakte de leegstaande panden van mijn brein, maar weigerde tevoorschijn te komen. Ik had het nochtans nodig – toen ik las over vergoedingen bij intercommunales; over mensen die hulpdiensten bekogelen met eieren, over mensen die een verkrachting verzinnen en dat op ‘mannen van vreemde origine’ steken, over het gegraai bij SamuSocial, over de zoveelste halve waarheid van de Grote Sheriff in zijn al even Grote Witte Fermette, over ultrarijken die pronken met hun villa’s en liposucties. En plots was het daar. ‘Hebben die mensen dan absoluut geen gêne?’ hoorde ik mezelf denken. Ik schrok. Dat doe ik altijd als ik me op een uitspraak betrap die van mijn vader of moeder had kunnen komen.

Ik heb ‘gêne’ altijd ouderwets gevonden. Dat komt waarschijnlijk omdat de streek waar ik vandaan kom (het zuiden van West-Vlaanderen) gespecialiseerd is in alle soorten schuldgevoel en dan vooral het religieuze soort. Ik stam af van mensen die zich vaak schuldig voelen zonder dat daar enige aanwijsbare reden voor is. Het uitsterven van de dodo, Pearl Harbor, de implosie van de Chinese Qing-dynastie, het kapsel van Luke Skywalker… niets is te gek of we stellen er ons wel op de een of andere verantwoordelijk voor. Later heb ik de onzin en het onderliggende narcisme van zo’n schulddenken ingezien en zette ik al mijn schuldgevoelens bij het vuil. Zonder gêne. Tot nu.

Een beetje gêne kan misschien geen kwaad, bedenk ik als ik weer over een nieuw schandaal lees. Daarin verschilt het van schuldgevoel. Gêne lijkt me subtieler, zachter, het ontstaat als je jezelf betrapt op het overtreden van je eigen regels, een soort moreel ineenkrimpen. Als mijn dochter me ontdekt aan de koelkast terwijl ik van de fles cola aan het drinken ben – dat gevoel. Soms is de gêne zo sterk dat je je gedrag verandert, soms ook niet; het is immers geen dwingend gevoel. Gêne is een beetje als een verklikkerlichtje op het dashboard. Je kan het ongestraft negeren zonder onmiddellijk in de problemen te komen. Doe je dat echter te vaak, dan staat je geweten voor je het weet in de garage voor een groot onderhoud.

Gisteren liep ik op straat voorbij een oude man die in de vuilnisbakken naar flessen met statiegeld zocht. Onze blikken kruisten elkaar. En toen ontstond het: gêne. Bij de man, omdat hij zich schaamde voor de toestand waarin hij zich bevond, maar ook bij mij, omdat de man zich plots het voorwerp moest weten van mijn medelijden, omdat ikzelf  deel uitmaak van een maatschappij waarin oude mannen blijkbaar flessen met statiegeld uit vuilnisbakken moeten vissen om rond te komen. In dat gedeelde gevoel kwamen onze leefwerelden even, al was het maar een tel, samen.

Als ik de graaiers en agressievelingen in onze maatschappij dus iets kan toewensen is het een portie gêne. Geen schaamte, want die komt meestal te laat. Uiteindelijk is gêne een uiting van het verlangen beter te zijn dan onszelf. En dat mag al eens.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Bang voor inhoud

n.a.v. het opiniestuk ‘De bevlogen leraar bestaat niet meer’ door Jirka Claessens (DS 7 juni 2017).

Laat u niets wijsmaken als het over taalonderwijs gaat. Pedagogen mogen dan al zwaaien met kleurrijke tabellen, grafiekjes en – God forbid – mindmaps, ze mogen de ene leermethode al efficiënter verklaren dan de andere, maar uiteindelijk draait het allemaal om iets heel erg subjectiefs: ideologie en het daarmee samenhangende mensbeeld.

Een vraag staat daarbij centraal. Hoe zien wij onze leerlingen functioneren in onze maatschappij? Wat moeten ze kunnen? Moeten ze in staat zijn vlot een pint te bestellen in het Frans, Engels of Duits? De weg vragen naar een Bahnhof, een Musée of tube station? Een sollicitatiebrief schrijven, een aanrijdingsformulier invullen? Of zien we hen liever wegdromen bij de verzen van Mallarmé, Blake of Celan? Zien we in hen misschien de toekomstige schrijvers en dichters die hun generatie ooit een eigen stem zullen geven?

Onze beleidsmakers lijken alvast richting Bahnhof en pint te neigen. Vaardigheden nemen zowel voor Nederlands als alle andere moderne vreemde talen veruit de meeste ruimte in op het leerplan. Literatuur en taalbeschouwing (woordenschat en grammatica) krijgen veel minder aandacht en, als ze dat doen, doen ze dat zelden op eigen kracht. Nergens in het leerplan Engels derde graad wordt de naam Shakespeare vermeld. In het leerplan Nederlands voor diezelfde derde graad zal u vruchteloos zoeken naar de namen Claus, Mulisch, Bordewijk en Elsschot. Meer nog: u zal er geen enkele auteur terugvinden.

Wat u er wel vindt: het nieuws dat elke les een oriëntatiefase moet bevatten (waarom lezen we deze tekst?), een voorbereiding (wat weet je al over deze tekst?), een uitvoeringsfase (lezen die handel!) en een reflectie (wat heb je nu eigenlijk gelezen?) of dat leerlingen bereid moeten zijn naar de leerkracht te luisteren, te schrijven of te reflecteren over van alles en nog wat .

Bovendien wordt voor een vak als Engels min of meer expliciet gemeld dat er in de derde graad geen nieuwe grammaticaonderdelen meer moeten worden aangesneden. Na de derde graad is een B1-niveau (volgens het Europees Referentiekader) namelijk voldoende, een niveau dat de meeste leerlingen al na de tweede graad halen. In Nederland liggen de streefniveaus trouwens een stuk hoger: daar worden leerlingen verwacht niveaus B2 en C1 te halen. Weg uitdaging.

Deze aanpak levert een flauw talenonderwijs op. Vaardigheden zijn in alle talen namelijk dezelfde. Leerlingen schrijven nu sollicitatiebrieven, geven Powerpoint-presentaties, boeken virtuele vakanties… in het Nederlands, Frans en Engels. Drie keer exact hetzelfde maar dan met andere woorden. Geen wonder dat mijn zesdejaars met hun ogen rollen bij de zoveelste discussieopdracht. En dat terwijl er zoveel opwindende verhalen op hen liggen te wachten…

Wie kritiek geeft op het vaardighedenonderwijs wordt al snel weggezet als een dinosaurus, een conservatieveling die terug wil naar de spruitjeslucht van Gezelle en konsoorten. Ook dit is ideologie. Waarom zou literatuur ouderwets moeten zijn? Wat is er zo verwerpelijk aan een rijke woordenschat of een vlotte taalbeheersing? Literatuur is nog steeds de krachtigste manier om door vreemde ogen de realiteit waar te nemen. Een uitgebreide woordenschat is de sleutel tot een genuanceerde kijk op de wereld – wars van alle newspeak die onze actualiteit teistert. Ook literatuur is een vaardigheid.

De huidige leerplannen smaken naar water. Hun opstellers verbergen zich achter een loze neutraliteit, een schrik voor inhoud, die ik niet kan en wil begrijpen. De tijd is aangebroken om onze taal terug te eisen, om haar los te wrikken uit de klauwen der pedagogen en ze terug te geven aan diegenen die er echt om geven: de schrijvers en de dichters, de liefhebbers, de leerkrachten. Zij die zonder grafiekjes zijn.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Biebau schrijft

In afwachting van die derde roman.

Laten we aan een bad denken, klotsensvol tot aan de rand gevuld. Wolkjes schuim als witte zwanen zweven over het oppervlak, met water dat loom tegen de badrand rust. Beelden we ons de stop in, een zwarte schijf die de kuip gevuld houdt, het water het vloeien belet. We voelen de fijne ketting die stop met bad verbindt, ijzeren bolletjes voelen als een paternoster in onze handen. Een korte ruk en in het water ontstaat een warreling, eerst zonder patroon of richting, daarna vormt zich een spiraal, een sterrenstelsel met uitslaande armen, die het water met zich meevoert. Beelden we ons in hoe onze gedachten zich met het water mengen, als bladeren meegezogen in een stroming die steeds sterker wordt. Tot onze geest leeg en glanzend wordt, wit als het bad, doorzichtig als het water. Zo keren we terug naar het begin, naar het eerste verhaal.

Niemand weet wanneer het eerste verhaal werd verteld. Was het in een grot, op een tijgervel, aan tafel bij keizers en koningen of rond het allereerste vuur? Geen idee. Hij houdt van dit niet-weten, het definitieve karakter ervan. Ooit wou hij alles weten, ooit was hij dom. Nu weet hij beter. Verhalen gedijen het best in schaduwen, in onzekerheid. Meer nog, ze zijn de schaduw, de donkere materie die het universum samen houdt. Geef ze te veel zon en ze verschrompelen tot droge feiten. Zet ze in het licht en ze lijken verdacht veel op leugens.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized